0

Gayrimenkulünüz gelir getiren bir gayrimenkul olabilir (ticari gayrimenkul) veya konut olabilir. Her ne türde bir mülk olursa olsun bir gayrimenkulün muhakkak bir piyasa değeri vardır ve satmak istediğinizde bu değer üzerinden işlem görür.

Değer tespitinin alım-satımda önemi büyüktür. Gayrimenkulün gerçek değerinin belirlenmesi, satışta tarafların karşılıklı güven duymasını ve doğru bir yatırım yapılabilmesini sağlar. O halde gelin değerin nasıl tespit edildiğine bakalım.

Emsal Fiyatlarının İncelenmesi

Aynı veya benzer lokasyonda bulunan mülklerin bedelleri incelenerek bir kıyaslama yapılır. Ayrıca karşılaştırılacak gayrimenkullerin teknik özelliklerinin (bina yaşı, büyüklüğü, tipi, şerefiyesi) benzer olması gerekir. Bunun yanı sıra, gayrimenkulün çevresinde bulunan okul, hastane alışveriş merkezi gibi olanaklar da göz önünde bulundurulur. 

Kira Çarpanının İncelenmesi

Kira çarpanı nedir diye bakacak olursak bir gayrimenkulün kirası ile fiyatı arasındaki orantıdır. Kira çarpanı bölgeden bölgeye farklılık gösterir. Satacağınız veya kirasını bildiğiniz gayrimenkulü kira çarpanıyla karşılaştırarak fiyat ve performans durumunu değerlendirebilirsiniz. Bu konu oldukça geniş bir konu olduğundan ilgisi olanlar mal sahipleri inceleme yapmaya devam etmelidir.

Gelir ve Maliyet Hesapları

Gelişmiş hesap kategorisine alabileceğimiz yaklaşımlardan gelir hesabı bir gayrimenkulün yıllık gelirinin tahmin edilmesi esasına dayanır. Bu metoda göre gayrimenkulün mevcut ve gelecekteki geliri şimdiki gelirine denktir. Bir başka ifade ile bu yaklaşımda değer, taşınmazın ekonomik ömrü boyunca yaratacağı gelirlerin bugünkü değeridir. Gelir yönteminde sürekli elde edilebilir gelir dikkate alınır. Burada söz konusu edilen gelir; taşınmazın “t” zamanda elde edileceği varsayılan bütün gelirleri kapsar ve değer saptama günündeki değere indirgenmesini ifade eder. 

Maliyet hesabı ise yapıların değerlendirilmesinde kullanılan bir diğer yöntemdir. Bir gayrimenkul üzerindeki bina ve diğer ekonomik değerler dikkate alınarak, bunların yapım ve elde edilme maliyetleri hesaplanır. Varsa olumsuz özellikler, yıpranma payı, bakım onarım masrafı gibi etmenler, toplam maliyetten çıkartılarak, mülke ait o anki kesin değer tespit edilir.

Piyasa (Pazar) Değerinin Belirlenmesi

Piyasa değeri bir gayrimenkulün alım satım değerini ifade eder. Bu doğrultuda, eğer satıcı tarafındaysanız doğru yatırım stratejileri oluşturmalı ve piyasanın aksi yönde hareket etmemelisiniz.

Piyasa değeri, işinde uzman ve tecrübeli kişiler tarafından gerçekleştirilen raporlamalar ile belirlenir.  Bu tür bir çalışmada, fonksiyonel ve ekonomik özellikler ile birlikte gayrimenkulün fiziksel durumu aynı anda dikkate alınır. Ayrıca piyasa şartları incelenen gayrimenkul için talep ve rekabete dayalı arz arasındaki ilişki incelenir.

Her gayrimenkulün raporlaması yapılmalıdır. 

Sonuç

Bir gayrimenkulün değerinin nasıl hesaplandığı ile ilgili sabit bir değer hesabı formülü yoktur. 

Bahsettiğimiz konular değer tespiti için kullanılan ve yardımcı olan araçlardan bazılarıdır.

Ekspertiz Hizmeti Alınması

Bir gayrimenkulün gerçek değerini öğrenmek için ekspertiz raporu yaptırılmalıdır. Bu noktada bir uzmana danışmak olası olumsuzlukların önüne geçmenize ve hızlı ve sorunsuz bir işlem yapmanıza yardımcı olur. Gayrimenkul değerleme adı da verilen ekspertiz raporu almanın faydaları ve nasıl ekspertiz raporu alacağınız ile ilgili bilgi edinmek için web sitemize göz atabilirsiniz.