0

Alıcı ve satıcı satış konusunda orta yol bulup tapudan randevu aldıklarında bazı durumlar sebebiyle satış süresi uzayabilir veya tamamen engellenebilir. Bu istenmeyen duruma neden olan dokuz sebebi inceleyelim. Alım veya satım yapılmadan önce bu konular mutlaka kontrol edilmeli ve gerekli işlemler yapılmalıdır.

Veraset ilamı ile intikal yapılmaması

Miras yoluyla kalan gayrimenkullerde karşımıza en sık çıkan sorunlardan biri veraset ilamı ile intikal yapılmamasıdır.

Mirastan size kalan gayrimenkulün tek ele geçmeden, bir bakıma satıcı adına tapu edilmemesin doğan bir sorundur.

Bu sorunun önüne geçmek için kardeşlerden birinin adliyeden veya noterden veraset ilamı çıkartması gereklidir. Veraset ilamı çıkartıldıktan sonra noterden satıcı üstüne intikal edilmesi gerekmektedir. Bu işlemlerden sonra artık satış gerçekleştirilebilir.

Mirastan kalan gayrimenkulleri takip ederek de ileride çıkacak sorunların önüne geçmiş olursunuz.

Emlak vergisi borcu

Belediyeler yıllık olarak düzenli bir şekilde emlak vergisi alırlar. Eğer satışı yapılacak gayrimenkulün emlak vergisi borcu varsa satış gerçekleştirilemeyecektir.

Eğer gayrimenkulün emlak vergisi borcu bulunuyorsa bu vergiyi belediyeye giderek ödeyebilirsiniz. Daha hızlı bir şekilde işlemi yapmak için internet aracılığıyla belediyeye ödeme yapabilirsiniz.

Emlak vergisi borcunu ödedikten sonra vergi borcu yoktur belgesini aldıktan sonra tapuda satış işlemi yapmanızı sağlayacak bir belgeyi elde etmiş olursunuz.

Belediyeden borçsuz belgesinin alınamaması

Tapuda yapılacak satış işlemi için gerekli belgelerden biri de borçsuz belgesidir. Bu belgeyi şahsınız almalı veya vekalet verilen kişiler tarafından alınması gerekmektedir. Eğer vekalet yoluyla bu belge elde edilecekse, vekalet belgesi içine bu madde mutlaka koyulmalıdır. Bu belgenin elde edilememesi satış sürecini uzatacaktır.

İpotek varsa terkin edilmemiş olması

Kredi borcu bittikten sonra evinizin üzerindeki ipotek kalkmamaktadır. Kredinin son taksitini ödedikten sonra bankaya giderek ipoteğin kalmasını talep etmeniz gerekir. Banka gerekli evrakı hazırlayarak tapuya gönderir ve gayrimenkulün üzerindeki ipotek bu sayede kaldırılır. Eğer ipotek terkin olmamışsa satış işlemi gerçekleştirilemez.

Alınan konut kredilerinin takibi yapılmalı, kredi borcu tamamen ödendikten sonra ipotek kaldırılmalıdır.

DASK’ın olmaması

DASK zorunlu deprem sigortası anlamına gelir ve ülkemizde yapılması zorunludur. DASK’ın yapılmadığı durumlarda satış gerçekleştirilemez.

DASK yapıldıktan sonra tapuda satış işlemi gerçekleştirilebilir.

Aile konutu şerhi

Biraz bilinmeyen bir konu olan aile konutu şerhi eşler tarafından konulabilir.  Eşlerden sadece birinin rızasının olması bu şerhin koyulması için yeterli olacaktır. Eğer bu şerh varsa tapuda işlem yapamayacaksınız. Bu nedenle tapu sahibi siz de olsanız gerekli kontrolleri yapmalısınız.

Mahkeme kararı ile tedbir

Mahkemeler tarafından, gayrimenkulün elden çıkarılmasının önüne geçilmek amacıyla tedbir konulabilir. Eğer devam eden bir davanız varsa bu tarz bir durumla karşı karşıya kalma şansınız vardır. Bu sorunla tapuda karşılaşmamak için önceden gerekli kontrollerin yapılması gerekmektedir.

Eğer mahkeme kararı ile tedbir varsa, satış süreci iptal edilebilir. Kimseyi mağdur etmemek adına buna dikkat edilmelidir.

Gayrimenkul üzerinde haciz

Gayrimenkulün üzerinde kamu haczi varsa haciz ödenerek kaldırıldıktan sonra satış gerçekleştirilebilir ancak kamu haczi dışında bir haciz varsa, gayrimenkul hacizle beraber satılabilir. Alıcı bu haczin varlığından bilgilendirilmeli, haczi kabul etmesi durumunda satış gerçekleştirilmelidir.

Tapu memuru sağlık raporu isteyebilir

Satış esnasında tapu memuru sizden şüphe ederse sizden sağlık raporu isteyebilir.

Sadece tapu da değil, noter de sizden sağlık raporu isteyebilir. Bunun nedeni usulsüz satışların önüne geçmektir.

Yaşı ilerlemiş bireylerin yaptığı satışlarda bu daha sık istenen bir belgedir. Satış yapılmadan önce tapuya gidilerek bu belgenin istenip istenmeyeceği öğrenilerek bu sorunun önüne geçmek mümkündür.