0

Kira değer tespit raporları, gayrimenkul kiraları için piyasa araştırmaları ve piyasada gerçekleşen kira tutarlarını karşılaştırmalı ortaya koyması özelliğiyle hem mülk sahipleri hem de kiracılar açısından büyük önem taşımaktadır.

Hangi Durumlarda Gayrimenkul Kira Değerlemesi Yaptırılmaktadır?

 • Kira artış oranları konjonktüre göre önemli sapma gösterdiğinde
 • Mülk Sahibi ile Kiracı arasında artış oranı konusunda anlaşmazlık olduğu durumlarda
 • Ticari mülklerde ciro ve ciroya bağlı kira tutarlarının hesaplanmasında ihtilaf olduğunda
 • Sözleşme süresi dolan ve yeniden kiralamaya konu olacak mülklerde
 • Üzerinden 5 yıl geçen kira sözleşmelerinin yenilenmesi gerektiğinde
 • Devredilen işletmelerin kira tutarı tespit işlemlerinde
 • Kira üzerinden gelir elde eden kişilerin emsal kira hesaplamalarında

Kiraya verilmeye uygun olan gayrimenkullerin kira değeri tanımı ve yaklaşımları, Uluslararası Değerleme Standartlarında belirtilmiştir;

 • Kira Değeri; taşınmaz mülkiyet haklarının, uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda, istekli bir kiralayan ve istekli bir kiracı arasında, tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde ve zorlama altında kalmaksızın hareket ettikleri, muvazaasız bir işlem ile uygun kiralama şartları çerçevesinde, değerleme tarihi itibarıyla kiralanması sonucu elde edilecek fayda için tahmin edilmesi gerekli görülen tutardır.

Ekoekspertiz olarak, Uluslararası Değerleme Standartları kapsamında kira değerleme/ekspertiz çalışmaları yapıyoruz!

 • Konutlar için Borçlar Kanunu’na uygun aylık ve yıllık kira değeri,
 • Ofis ve Hizmet Binaları için kira değeri,
 • Dükkanlar ve Perakendecilik alanında kullanılan gayrimenkullerin kira değeri,
 • Alışveriş Merkezi, Çarşı, Pasaj gibi gayrimenkullerin kira değeri için bize ulaşın!